Promocje i rabaty

Program rabatowy dla klientów E-sklepu Pawotex

1. Zasady Ogólne

 • Niniejszy regulamin dotyczy Programu Rabatowego oferowanego przez Pawotex Fabryka Dzianin.

 • Program Rabatowy jest dostępny dla zarejestrowanych klientów sklepu internetowego: https://sklep.fabrykadzianin.pl

2. Poziomy Rabatu

 • Klienci kwalifikują się do rabatów w zależności od wartości zamówienia, zgodnie z poniższymi poziomami:

  • Rabat 5%: Zamówienia powyżej 750 zł brutto,

  • Rabat 10%: Zamówienia powyżej 1099 zł brutto,

  • Rabat 15%: Zamówienia powyżej 4999 zł brutto.

 • Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi w sklepie online, poza darmową wysyłką.

 • Podane progi cenowe dotyczą kwot brutto bez kosztów wysyłki. Rabat nalicza się automatycznie w koszyku i nie działa przy zamówieniach łączonych.

3. Przyznawanie Rabatu

 • Rabaty są przyznawane automatycznie na podstawie wartości zamówienia, przed opłatą i wysyłką.

 • Klienci automatycznie otrzymują najwyższy dostępny rabat zgodnie z wartością ich zamówienia.

 • Rabaty naliczają się do konkretnego, jednego numeru zamówienia.

  ( Rabat nie nalicza się do zamówień łączonych z kilku zamówień. Każdy rabat jest dedykowany i nalicza się jedynie do pojedynczego numeru zamówienia.)

4. Terminy Ważności Rabatu

 • Przyznane rabaty obowiązują tylko w okresie obowiązywania Programu Rabatowego.

5. Warunki i Wyłączenia:

 • Rabaty nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami ani kodami rabatowymi, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

 • Rabaty nie działa przy zamówieniach łączonych.

 • Rabaty nie są naliczane na koszty dostawy.

6. Zmiany w Programie Rabatowym

 • Pawotex Fabryka Dzianin zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Programu Rabatowego w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

 • Zmiany w Programie Rabatowym będą obowiązywać od daty ich ogłoszenia na stronie internetowej.

7. Postanowienia końcowe

 • Pawotex Fabryka Dzianin zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

 • Klienci korzystający z Programu Rabatowego akceptują warunki niniejszego regulaminu.

-15% Wiosenna promocja

1.Zasady Ogólne:

 • Niniejszy regulamin dotyczy Promocji „-15% Wiosenna promocja” prowadzonej przez Pawotex Fabryka Dzianin w sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym pod adresem : https://sklep.fabrykadzianin.pl

 • Promocja dotyczy wszystkich Klientów sklepu internetowego

 • Rabat 15% przyznawany jest od kwoty 100 zł brutto

 • Promocja nie łączy się z innymi dostępnymi w sklepie online, poza darmową wysyłką.

2. Przyznawanie Rabatu:

 • Rabat 15 % jest przyznawany automatycznie na podstawie wartości zamówienia, przed opłatą i wysyłką.

 • Rabat 15 % nalicza się do konkretnego, jednego numeru zamówienia.

  ( Rabat nie nalicza się do zamówień łączonych z kilku zamówień. Każdy rabat jest dedykowany i nalicza się jedynie do pojedynczego numeru zamówienia.)

3. Terminy Ważności Rabatu:

 • Rabat obowiązuje w dniach 21-24.03.2023 r.

4. Warunki i Wyłączenia:

 • Rabat nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami ani kodami rabatowymi, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

 • Rabat nie działa przy zamówieniach łączonych.

 • Rabat nie nalicza się na koszty dostawy.

5. Postanowienia Końcowe:

 • Pawotex Fabryka Dzianin zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

 • Klienci korzystający z Programu Rabatowego akceptują warunki niniejszego regulaminu.

Konkurs wiosenny - Facebook

Postanownienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma jest PAWOTEX SP. Z O.O. z siedzibą w Pabianicach, ul. Sikorskiego 23/39, 95-200, NIP: 731 205 17 32

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

 3.  Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.03.2024r o godz. 7:00 i trwa do 22.03.2024r. do godz. 12:00. 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem konkursowym w piątek 22.03.2024r. do godz. 16:00.

 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/fabrykadzianin

 5. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Fabryki Dzianin Pawotex.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na podaniu w komentarzu numeru jednego pola z tabeli umieszczonej na grafice konkursowej. Grafika konkursowa zawiera trzy możliwe poprawne odpowiedzi, które odpowiadają trzem różnym nagrodom.

 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

 3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.

 4. Komisja konkursowa wyłoni 3 poprawne, najszybciej udzielone odpowiedzi.

 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są vouchery rabatowe na zakupy w sklepie internetowym Pawotex - https://sklep.fabrykadzianin.pl/pl/ o wartości odpowiednio 10%, 15% oraz 20% w zależności od udzielonej poprawnej odpowiedzi.

 2. Nagroda zostanie przekazana w sposób elektroniczny drogą mailową. 

 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31.03.2024r. Do godz. 23:59 po tym czasie Nagroda traci ważność.

 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: e-sklep@fabrykadzianin.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Konkurs Wiosenny)

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1.  Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest (nazw firmy z siedzibą). W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (adres e-mail).

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa fanpage’a).

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Fabryka Dzianin.

 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu
Produkt dodany do listy życzeń